Kontakt osoba za više informacija Matej Mikulić

matej.mikulic@agrra.hr

099 880 3479

O projektu

Home | O projektu

Naziv ugovora

SuDjeluj- poticanje socijalne inkluzije kroz sport

Kodni broj

UP.02.1.2.01.0061

Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru

Cilj projekta

Razviti i unaprijediti socijalnu uslugu i sadržaje na području grada Benkovca i potaknuti socijalnu uključenost za 701 djece i mladih do 29 godina i 50 osoba starijih od 54 godine.

Nositelj projekta

Društvo sportske rekreacije“Talent“, a partneri projekta su Hrvački klub Zadar i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.
Vrijednost projekta je 1.499.900,00 a njegovo trajanje je 24 mjeseca.
100% financirano iz Europskog socijalnog fonda.
Razdoblje provedbe od 03. Travnja 2020 do 03. Travnja 2022.

Kratak opis projekta

Projektom „SuDjeluj“- poticanje socijalne inkluzije kroz sport kroz provedbu javnih kampanja, aktivnosti izrade i provedbe plana i programa rada s ciljnim skupinama uporabom sporta kao sredstva uključivanja u društvo te nabavom opreme potrebne za provedbu istog, razviti će se i unaprijediti socijalna usluga na području grada Benkovca te će se potaknuti socijalna uključenost ciljnih skupina; 70 osoba – djeca i mladi do 29 godina ( od čega je njih 10 s teškoćama u razvoju) i 50 osoba starijih od 54 godine.

Rezultati projekta

Kroz projekt SuDjeluj- poticanje socijalne inkluzije kroz sport održati će se radionice socijalnog uključivanja za 50 osoba starijih od 54 godine, 60 osoba mlađih od 25 godina te za 10 osoba u dobi od 25 do 29 godina (uključujući i 29. godinu). Tokom provedbe projekta održati će se 8 aktivnosti za podizanje svijesti/javnih kampanja. U projektu će sudjelovati 120 sudionika iz ruralnog područja te 10 osoba mlađih od 25 godina s teškoćama u razvoju.

Vrijednost projekta

1.499.900 kn

Razdoblje provedbe

od 03.04.2020. do 03.04.2022.

financirano iz Europskog socijalnog fonda

100%

Područje primjene

Grad Benkovac

Elementi projekta:

Projektne aktivnosti: